Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k internetovým stránkám www.videoseminar.cz. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem zaplacení.

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je popsán v návodu Jak nakupovat.
Po provedení objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné. Podáním objednávky, která je návrhem kupní smlouvy, kupující akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží včetně podmínek reklamace a souhlasí s nimi. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Poskytnutím údajů k registraci či vyplněním elektronické objednávky kupující souhlasí s tím, že prodávající bude tato data ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů § 4 písm e) užívat. Prodávající se zavazuje, že tato data budou podkladem pro vlastní interní a marketingové potřeby a v žádném případě je nebude předávat třetím osobám. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit právo vystavení zálohové faktury na objednávané zboží. Vlastnické právo přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny. V případě použití způsobu platby bezhotovostním převodem na účet prodávajícího se jako den zaplacení považuje den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.

III. Platební podmínky

Ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen.

IV. Ochrana osobních dat

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu společnosti a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se společnost zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Kupující využíváním služeb společnosti dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při fakturaci jsou požadovány základní informace kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky.

V. Souhlas o zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany prodávajícího formou informací o novinkách v nabídce a akcích určených pro stávající zákazníky.